කොන්ටෙන් මෙයසූ නම් නව ප්‍රංශ ජාතික සිතන්නෙක් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ ඇති වූ ලාංකික සංවාදය කුමක්ද? එවැන්නක අවශ්‍යතාව වන්නේ කුමක්ද? මෙයසූගේ දර්ශනය විසින් ඉදිරිපත් කරනා මූලික තිසීස වන්නේ මොනවාද? ‘පශ්චාත්-ආධානග්‍රාහී අන්තවාදය සමග මෙයසූ කියවීම’ නම් ලිපි සංග්‍රහය සමන්විත වන්නේ ඉහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් ගොනු කිරීමේ අරමුණ වෙනුවෙනි. මෙයසූ කියවීම වෙනුවෙන් විවිධාකාරයෙන් එකතු වූ පළමු පරම්පරාවේ ලාංකික කියවන්නන් විසින් සිය අර්ථකථන විධිමත් ලෙස ලියා තැබීමට ගත් උත්සාහයකින් මෙහි අන්තර්ගතය සකස් වී තිබේ. මෙයසියානු දර්ශනය සඳහා සරල සහ පහසු හැඳින්වීමක් ලබා ගැනීමට මෙන්ම එහි පුළුල් පසුබිමත්, විවෘත අනාගතයත් තේරුම් ගැනීමට මෙය උපකාර වනු ඇත. 

කොටස් තුනකින් සමන්විත වන මෙහි පළමු කොටසේ තිබෙන්නේ මෙයසූගේ මෙයට පෙර අප්‍රකාශිත රචනයක සිංහල පරිවර්තනය සහ ප්‍රංශ මුල් පිටපතයි. මෙවැනි පොතක් සකස් වන බව මෙයසූ වෙත දැනුම් දුන් පසුව ඔහු ඉතාම උද්යෝගයෙන් ඒ පිළිබඳව විමසා සිටි අතර මෙහි පසුබිම් තොරතුරු අප කියා සිටි විට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ලියවුනු ඔහුගේ රචනයක් ලබා දීමට යෝජනා කළේය. “පරිමිතත්වයෙන් පසු” කෘතියට වඩා මෙයසූ විසින් පෙන්වා දෙන දේශපාලන ගැටලුව මෙම රචනයේ හොඳින් ලියවී තිබෙනවා කියා අපි සිතමු. මෙය විද්‍යුත් පොතක් වන හෙයින් සහ මෙය ඔහුගේ අප්‍රකාශිත රචනයක් වන හෙයින් ඔහුගේ ලාංකික නොවන පාඨකයන් හටද කියවිය හැකි ලෙස එහි මුල් ප්‍රංශ පිටපතද ඇතුලත් කරන්න අප තීරණය කළේය. 

මෙහි දෙවැනි කොටසේ තිබෙන්නේ මෙයසූ පිළිබඳව හැඳින්වීමක් ලෙස වංගීස සුමනසේකර විසින් මෙයට පෙර ලියූ රචනයක නව සංස්කරණයකි. ඉදිරියේ දී පළ වීමට නියමිත වෙනත් කෘතියක කොටසක් ලෙස ලියවුනු මෙම රචනය මෙම ලිපි සංග්‍රහයට එකතු වන්නේ නම් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් කියා තීරණය විය. දැන් මෙය මෙයසූ ගේ දර්ශනය සම්බන්ධයෙන් පරිපූර්ණ හැඳින්වීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

මෙහි තුන්වැනි කොටසේ තිබෙන්නේ මෙයසූ කියවීමට පසුගිය කාලයේ විවිධ අයුරින් සම්බන්ධ වූ පිරිසකගේ ලිපි එකතුවකි. එහි පිළිවෙල සකස් වී තිබෙන්නේ මූලික හැඳින්වීමේ ප්‍රවේශ වල සිට වඩාත් පුළුල් අර්ථකථන වෙත ගමන් කරනා ලිපි වල ආකෘතියෙනි.

පොත ප්‍රකාශයට පත් කළ තීර්ථ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දැන් මෙය නොමිලේ බාගත කළ හැක. ඒ සඳහා පහත සබැඳියට ඇතුල් වන්න.

පශ්චාත්-ආධානග්‍රාහී අන්තවාදය සමග මෙයසූ කියවීම [Reading Meillassoux with Post-Dogmatic Fanaticism]

සුපුන් කුරේ 

රංග මනුප්‍රිය 

වංගීස සුමනසේකර